เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
  Footnotes

  108

  เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

  สวดอ้อนวอน

  1. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

  บิดรทรงฤทธิ์ของประชา

  โปรดให้ใจฉันอุดมปัญญา

  และอุราฉันเปี่ยมความรู้

  2. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

  วอนพระสะกิดวิญญาณฉัน

  โปรดเผยความลับลึกของชีวัน

  เมื่อทุกวันฉันหมั่นศึกษา

  3. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

  โปรดอย่าปกปิดพระเมตตา

  โปรดปลอบใจวิญญาณที่โศกา

  โปรดรักษาแผลมองไม่เห็น

  4. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

  ช่วยฉันคิดไตร่ตรองเชื่อฟัง

  ในพระคำมีชีวีจีรัง

  โปรดนำทางด้วยแสงพระองค์

  เนื้อร้องและทำนอง : ซี. แมริแอนน์ จอห์นสัน ฟิชเชอร์, 1932–2018 © 1985 ศยส.

  ทิโมธี ฉบับที่สอง 3:14–17

  โรม 15:4