สวดอ้อนวอนที่ลับตา
  Footnotes

  66

  สวดอ้อนวอนที่ลับตา

  คิดคำนึง

  1. มีโมงแห่งสันติสงบสุข

  ที่พ้นทุกข์ทางโลกเรา

  คือเมื่อฉันไปเฝ้าองค์พระเจ้า

  คุกเข่าสวดที่ลับตา

  [Chorus]

  ให้ใจฉันหันสวดอ้อนวอน

  อ้อนวอนทุกวันที่ลับตา

  นี่เป็นพรแก่ชาวโลกา

  ขอเมืองฟ้ารับวิญญาณฉัน

  2. ทางตรงและแคบนำสู่สวรรค์

  ที่เทพบรรเจิดสดใส

  กำลังสรรเสริญพระเจ้านั้นไซร้

  พบในสวดที่ลับตา

  [Chorus]

  ให้ใจฉันหันสวดอ้อนวอน

  อ้อนวอนทุกวันที่ลับตา

  นี่เป็นพรแก่ชาวโลกา

  ขอเมืองฟ้ารับวิญญาณฉัน

  3. เมื่อฝ่าพายุทะเลชีวา

  คราฉันสิ้นหวังพังภินท์

  ฉันมีแรงใจรู้พระชีวิน

  ยินฉันสวดที่ลับตา

  [Chorus]

  ให้ใจฉันหันสวดอ้อนวอน

  อ้อนวอนทุกวันที่ลับตา

  นี่เป็นพรแก่ชาวโลกา

  ขอเมืองฟ้ารับวิญญาณฉัน

  4. เมื่อมีหนามโปรยโรยเต็มตามทาง

  ศัตรูวางบ่วงบาทา

  พระผู้ช่วยจะช่วยฉันถ้าหา

  พระในสวดที่ลับตา

  [Chorus]

  ให้ใจฉันหันสวดอ้อนวอน

  อ้อนวอนทุกวันที่ลับตา

  นี่เป็นพรแก่ชาวโลกา

  ขอเมืองฟ้ารับวิญญาณฉัน

  เนื้อร้องและทำนอง : ฮานส์ เฮนรี พีเทอร์สัน, 1835–1909

  มัทธิว 6:6

  แอลมา 33:3–11