จีโฮวา พระเจ้าแห่งโลกสวรรค์
  Footnotes

  133

  จีโฮวา พระเจ้าแห่งโลกสวรรค์

  แจ้งชัด

  1. จีโฮวา เจ้าแห่งโลกสวรรค์

  โปรดป่าวปันคำสัจจา!

  ขอให้มันแผ่ทั่วพสุธา

  จนประชารู้พระนาม

  ขอให้มันแผ่ทั่วพสุธา

  จนประชารู้พระนาม

  2. เราใคร่เห็นศาสนาจักรเติบใหญ่

  อาณาจักรใหม่ไพศาล

  เพื่อมนุษย์มีชีวีสุขสันต์

  และสวรรค์อยู่ในโลก

  เพื่อมนุษย์มีชีวีสุขสันต์

  และสวรรค์อยู่ในโลก

  3. ให้งานพระออกไปด้วยอำนาจ!

  นำหลายชาติมาจากไกล!

  เขาจะเนาในอาณาจักรใหม่

  ท่านไซร้พระเจ้าราชา

  เขาจะเนาในอาณาจักรใหม่

  ท่านไซร้พระเจ้าราชา

  4. ชนทุกชาติภาษาทั่วหน้าผอง

  จะร่วมร้องเพลงเดียวกัน

  และเพลงหรรษาร้องซ้องสวรรค์

  โดยบรรดาประชาชาติ

  และเพลงหรรษาร้องซ้องสวรรค์

  โดยบรรดาประชาชาติ

  เนื้อร้อง : นิรนาม

  ทำนอง : โอวิเวอร์ โฮลเดน, 1765–1844

  ฮาบากุก 2:14

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 45:71