สวดอ้อนวอนหรือเปล่า
  Footnotes

  61

  สวดอ้อนวอนหรือเปล่า

  คิดคำนึง

  1. ก่อนเจ้าละจากเหย้าเช้าวันนี้

  สวดอ้อนวอนหรือเปล่า?

  ในนามพระคริสต์พระผู้ช่วยเรา

  เจ้าขอพระประทานรักเมตตา

  เพื่อเป็นโล่หรือเปล่า?

  [Chorus]

  สวดอ้อนวอนบรรเทาความเหนื่อยยาก!

  จะเปลี่ยนราตรีเป็นทิวา

  เมื่อชีวิตมืดมนและลำบาก

  อย่าลืมสวดอ้อนวอน

  2. เมื่อดวงใจมัวเมาด้วยความโกรธ

  สวดอ้อนวอนหรือเปล่า?

  เจ้าวอนขอพระประทานพระคุณ

  เพื่อเจ้าจะอภัยกันและกัน

  เมื่อขวางทางหรือเปล่า?

  [Chorus]

  สวดอ้อนวอนบรรเทาความเหนื่อยยาก!

  จะเปลี่ยนราตรีเป็นทิวา

  เมื่อชีวิตมืดมนและลำบาก

  อย่าลืมสวดอ้อนวอน

  3. เมื่อความยากลำบากมาลองเจ้า

  สวดอ้อนวอนหรือเปล่า?

  เมื่อจิตวิญญาณเจ้าเปี่ยมโศกศัลย์

  บาล์มแห่งกิเลอาดเจ้าใช้มัน

  ในยามเช้าหรือเปล่า?

  [Chorus]

  สวดอ้อนวอนบรรเทาความเหนื่อยยาก!

  จะเปลี่ยนราตรีเป็นทิวา

  เมื่อชีวิตมืดมนและลำบาก

  อย่าลืมสวดอ้อนวอน

  เนื้อร้อง : แมรี เอ. เพพเพอร์ คิดเดอร์, 1820–1905

  ทำนอง : วิลเลียม โอ. เพอร์คินส์, 1831–1902

  เพลงสดุดี 5:3, 12

  มาระโก 11:24–25