หาสันติได้ที่ใด
  Footnotes

  54

  หาสันติได้ที่ใด

  คิดคำนึง

  1. หาสันติได้ที่ใด? การปลอบโยนอยู่ไหน

  เมื่อแหล่งอื่นไม่ช่วยฉันสุขสันต์เต็มที่?

  เมื่อมีโมโหโกรธา อาฆาตใจชอกช้ำ

  ฉันนำตัวเองออกมาเพื่อหาตนไหม?

  2. เมื่อความเจ็บปวดทวี เมื่อชีวีหดหู่

  เมื่อใคร่รู้สิ่งใดฉันจะหันหาใคร?

  ที่ใดมีมือละมุนปลอบหนุนใจปวดร้าว?

  ใครเล่าจะเข้าใจฉัน? เทียมทันพระองค์

  3. พระผู้ช่วยพระมิ่งมิตร ตอบดวงจิตอ้อนวอน

  ยื่นกรส่งหัตถ์ช่วยฉันวันทุกข์มหันต์

  พระพบสันติอ่อนหวานและประทานฉันมา

  ทรงเมตตามิผันแปรและรักนิรันดร์

  เนื้อร้อง : เอ็มมา ลู เธย์น เกิด 1924 © 1973 ศยส.

  ทำนอง : โจลีน จี. เมียร์ดิธ เกิด 1935 © 1973 ศยส.

  ยอห์น 14:27

  ยอห์น 16:33

  ฮีบรู 4:14–16