เราได้ยินทวยเทพสวรรค์
  Footnotes

  95

  เราได้ยินทวยเทพสวรรค์

  ปีติยินดี

  1. เราได้ยินทวยเทพสวรรค์

  ร้องเพลงสรรเสริญเหนือทุ่งราบ

  และภูเขาขานขับรับทราบ

  สะท้อนกลับเสียงเพลงปรีดา

  [Chorus]

  พระสิริมีแด่พระเจ้าสูงสุด

  พระสิริมีแด่พระเจ้าสูงสุด

  2. คนเลี้ยงแกะใยมีงานฉลอง

  ใยยืดการร้องเพลงปรีดา?

  ข่าวดีใดที่ได้ยินมา

  ซึ่งพาซ้องร้องเพลงสวรรค์?

  [Chorus]

  พระสิริมีแด่พระเจ้าสูงสุด

  พระสิริมีแด่พระเจ้าสูงสุด

  3. เชิญมาเบ็ธเลเฮมและดู

  องค์ผู้เทพร้องเพลงบูชา

  มาคุกเข่าเข้าร่วมวันทา

  ราชาเกิดใหม่พระคริสต์เจ้า

  [Chorus]

  พระสิริมีแด่พระเจ้าสูงสุด

  พระสิริมีแด่พระเจ้าสูงสุด

  เนื้อร้อง : เพลงอวยพรคริสต์มาสฝรั่งเศส, ประมาณ 1862

  ทำนอง : เพลงอวยพรคริสต์มาสฝรั่งเศส

  ลูกา 2:8–20

  เพลงสดุดี 95:6