เยซูแห่งนาซาเร็ธ
  Footnotes

  82

  เยซูแห่งนาซาเร็ธ

  นมัสการ

  1. เยซูแห่งนาซาเร็ธทรงเดชราชา

  ชนะความมรณาพาชีพคืนมา

  ลาจากบัลลังก์บิดา มายังโลกา

  งานพระทรงทำลำพัง ทั้งชีพยอมพลี

  2. ยามรับส่วนขนมปังเราตั้งใจน้อม

  จิตย่อมถูกพระนำไปในความเคารพ

  พบความชอกช้ำเพื่อเราบนเขาคัลวรี

  ทุกข์ทนที่พลีเพื่อเราเรายังจดจำ

  3. เมื่อริมฝีปากจิบถ้วยด้วยความบรรจง

  จิตคงเปี่ยมล้นสุขเนาเราสรรเสริญนาม

  โปรดนำเราทุกแห่งหนจนถึงที่สุด

  เรารุดสู่ชีพนิรันดร์ผ่านทางพระองค์

  เนื้อร้องและทำนอง : ฮิว ดับเบิลยู. ดักกอลล์, 1872–1963

  ยอห์น 6:38–40

  ยอห์น 15:13