พระบิดา โปรดฟังเราวอน
  Footnotes

  78

  พระบิดา โปรดฟังเราวอน

  นมัสการ

  1. พระบิดาโปรดฟังเราวอน

  ประทานพรวันศักดิ์สิทธิ์นี้

  เมื่อเรารับเครื่องหมายแทนพลี

  เราพักที่ความรักพระคริสต์

  2. โปรดประทานพระคุณเมืองฟ้า

  ฉายเมตตาบนเราดังหวัง

  เมื่อเรารับส่วนขนมปัง

  ขอพระหลั่งพรรับรองเรา

  3. เมื่อเราดื่มน้ำใสสะอ้าน

  ขอวิญญาณพระสถิตใกล้

  โอพระเจ้าโปรดให้อภัย

  อวยชัยความเพียรเราทุกวัน

  เนื้อร้อง : แอนนี พินนอค มอลิน, 1863–1935

  ทำนอง : หลุยส์ เอม. กอทท์ชอล์ค, 1829–1869

  ดัดแปลงโดย เอ็ดวิน พี. พาร์เคอร์, 1836–1925

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 59:9–12

  ๒ นีไฟ 10:24–25