ความจริงสะท้อนความรู้สึกเรา
  Footnotes

  137

  ความจริงสะท้อนความรู้สึกเรา

  คิดคำนึง

  1. ความจริงสะท้อนความรู้สึกเรา

  แสงข่าวประเสริฐส่องบางคน

  หากยังมีผลความขุ่นเคืองใจ

  วิบัติได้แก่ผู้ให้มา

  อย่ากล่าวโทษจะไม่ถูกกล่าวโทษ

  เยซูโปรดทรงแนะให้จำ

  ท่านกระทำอย่างไรต่อคนอื่น

  จักหวนคืนแก่ท่านเช่นกัน

  [Chorus]

  พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำเราจวบจนเข้าเทียบฝั่งนิรันดร์

  ซึ่งที่นั้นเหล่าเทพรอคอยเราเพื่อร่วมเฝ้าสรรเสริญพระองค์

  2. เยซูตรัสจงว่าง่ายถ่อมใจ

  อย่าไปกล่าวโทษคนอื่นนา

  หากฉันจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง

  ฉันต้องรักด้วยความเต็มใจ

  ต้องมีใจหมั่นเพียรทำจริงจัง

  เพื่อเชื่อฟังบัญญัติครบครัน

  หากว่าฉันรักเพื่อนบ้านจริงแท้

  ฉันมั่นแน่เดินในทางตรง

  [Chorus]

  พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำเราจวบจนเข้าเทียบฝั่งนิรันดร์

  ซึ่งที่นั้นเหล่าเทพรอคอยเราเพื่อร่วมเฝ้าสรรเสริญพระองค์

  3. ครั้งหนึ่งฉันพูดกับคนอื่นว่า

  ในตาท่านมีผงธุลี

  หากท่านนี้เป็นเพื่อนพี่น้องฉัน

  จงให้ฉันช่วยดึงออกมา

  แต่ว่าฉันมองเห็นมันพรางพร่า

  เพราะสายตาฉันแสนมืดมน

  เมื่อฉันค้นหาอย่างกระจ่างพลัน

  ในตาฉันมีไม้ทั้งท่อน

  [Chorus]

  พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำเราจวบจนเข้าเทียบฝั่งนิรันดร์

  ซึ่งที่นั้นเหล่าเทพรอคอยเราเพื่อร่วมเฝ้าสรรเสริญพระองค์

  4. หากฉันรักพี่น้องมากกว่านี้

  และลบผงธุลีเขาไป

  แสงนั้นไซร้จะส่องสดใสกว่า

  เพราะดวงตานั้นแสนอ่อนนุ่ม

  ฉันได้ลุ่มหลงติเตียนเพื่อนบ้าน

  ด้วยสิ่งสารแม้เพียงธุลี

  บัดนี้ฉันอยากให้ท่อนไม้หาย

  จงสลายไปกับน้ำตา

  [Chorus]

  พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำเราจวบจนเข้าเทียบฝั่งนิรันดร์

  ซึ่งที่นั้นเหล่าเทพรอคอยเราเพื่อร่วมเฝ้าสรรเสริญพระองค์

  5. ความใจบุญ ความรักจะเยียวยา

  ให้ดวงตายิ่งมองชัดเจน

  เมื่อฉันเห็นข้อบกพร่องพี่น้อง

  ฉันไม่ถูกต้องอย่างแท้จริง

  ต่อไปฉันจะไม่ทำสิ่งนี้

  จะมุ่งที่รักของเยซู

  ผงธุลีเป็นเพียงสิ่งน้อยนิด

  เมื่อฉันคิดถึงไม้ท่อนนั้น

  [Chorus]

  พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำเราจวบจนเข้าเทียบฝั่งนิรันดร์

  ซึ่งที่นั้นเหล่าเทพรอคอยเราเพื่อร่วมเฝ้าสรรเสริญพระองค์

  เนื้อร้อง : เอลิซา อาร์. สโนว์, 1804–1887; สร้อยโดย เอ็ม. อี. แอบบี

  ทำนอง : ชาร์ลส เดวิส ทิลล์ แมน, 1861–1943

  มัทธิว 7:1–5

  แอลมา 41:14–15