มาหาพระเยซู
  Footnotes

  49

  มาหาพระเยซู

  อ่อนโยน

  1. มาหาพระเยซู ท่านที่มีทุกข์ทน

  กังวลและอ่อนแรง เพราะบาปกดดัน

  พระองค์จะทรงนำท่านผ่านสู่สวรรค์

  ที่บรรดาคนเชื่อพักพิง

  2. มาหาพระเยซู พระองค์จะเหลียวแล

  แม้ท่านหลงทางไปในทางของมาร

  ความรักพระองค์จะค้นหาและพาท่าน

  ทั้งกาลทิวาและราตรี

  3. มาหาพระเยซู พระองค์จะตรับฟัง

  ถ้าท่านยังถ่อมตน วอนขอความรัก

  ท่านไม่รู้หรือว่า เทพาอยู่ใกล้นัก

  จากตำหนักรองเรืองเบี้องบน?

  4. มาหาพระเยซู ท่านจากชาตินานา

  จากบรรดาเกาะแก่ง และผืนแผ่นดิน

  พระองค์เรียกทั้งคนสูงและตํ่าศักดิ์สิ้น

  ได้ยินชัดว่า“มาหาเรา”

  เนื้อร้องและทำนอง : ออร์สัน แพรทท์ ฮิวอิช, 1851–1932

  มัทธิว 11:28–30

  ๒ นีไฟ 26:33