สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา
  Footnotes

  4

  สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา

  ตั้งใจ

  1. สูงขึ้นไป ณ ยอดเขาธงทิวพริ้วปลิวไสว

  ประชาชาติต่างค้นหาทั่วหล้าธงทิวปลิวไป

  ในเดเซเรทแดนสุขสงัด

  บนเขาไซอันธงปลิวสะบัด

  2. เพราะพระเป็นเจ้ายังจำสัญญาทรงทำนานมา

  ว่าบนเขาไซอันพระองค์จะคลี่ธงสัจจา!

  แสงนั้นจะดึงดูดความสนใจ

  ของทั่วพิภพในยุคสุดท้าย

  3. พระนิเวศจะสร้างขึ้นพระสิริจะเด่นตา

  และจะได้ยินผู้คนในแดนไกลกล่าววาจา

  “เราจะขึ้นไปรับใช้พระเจ้า

  เชื่อฟังสัจจาเรียนคำพระองค์”

  4. เพราะที่นั่นเราถูกสอนด้วยสัจจาและปัญญา

  ถึงกฏที่จะออกไปเพื่อปกครองทั่วโลกา

  เราจะตามทางพระองค์ชั่วกาล

  และช่วยเรารอดพร้อมคนวายปราณ

  เนื้อร้อง : โจเอล เอช. จอห์นสัน, 1802–1882

  ทำนอง : เอเบนีเซอร์ บีสลีย์, 1840–1906

  อิสยาห์ 2:2–3

  อิสยาห์ 5:26