สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้
  Footnotes

  75

  สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้

  สวดอ้อนวอน

  1. สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ ทิวาลาปฐพี

  ความมืดโรยตัวทั่วท้องธานี ราตรีเลื่อนใกล้เข้ามา

  ข้าขอเชิญพระองค์เยือนดวงจิตสถิตในเรือนของข้า

  [Chorus]

  โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้

  โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้

  2. สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ วันนี้พระทรงเคียงใกล้

  ทำให้ดวงจิตข้านั้นลุกไหม้ เมื่อได้ติดต่อพระองค์

  คำพระองค์นั้นเปี่ยมล้นจิตข้าจนพาข้าเคียงพระองค์

  [Chorus]

  โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้

  โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้

  3. สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ ราตรีจะเนิ่นนานหนา

  ถ้าข้าไม่สามารถติดต่อพระและพบแสงในพระองค์

  ข้ากลัวความมืดมนของโลกา โปรดมาพักในเรือนข้า

  [Chorus]

  โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้

  โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า ราตรีสายัณห์วันนี้

  เนื้อร้อง : โลว์รี เอ็ม. ฮอฟฟอร์ด

  ทำนอง : แฮร์ริสัน มิลลาร์ด, 1830–1895

  ลูกา 24:29 (13–32)