ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา
  Footnotes

  136

  ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา

  ตั้งใจ

  1. อาจไม่ใช่การปีนขึ้นยอดภูผาหรือว่าข้ามทะเลคลื่นใหญ่

  อาจไม่ใช่ที่สนามรบแนวหน้าซึ่งทรงต้องการให้ข้าไป

  แต่ถ้าพระองค์ตรัสเบาเบาให้ข้าไปในที่ข้าไม่เคยไป

  ข้าก็จะตอบว่าโอ้พระองค์เจ้าข้า ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา

  [Chorus]

  พระเจ้าข้าจะไปที่พระองค์บัญชาไม่ว่าบก ทะเล หรือภูผา

  พระเจ้าข้าจะพูดสิ่งพระองค์บัญชา

  ข้าจะเป็นดังพระองค์บัญชา

  2. วันนี้เยซูอาจมีคำแห่งรักที่จักให้ข้าเอ่ยวจี

  อาจมีคนจรในทางบาปมืดมนที่ข้าควรค้นแสวงหา

  โอ้พระผู้ช่วยถ้าพระองค์ทรงนำ แม้ทางนั้นลำบากเพียงใด

  ปากข้าไซร้จะเอ่ยเผยถ้อยคำหวานยิ่ง ข้าจะพูดสิ่งพระองค์บัญชา

  [Chorus]

  พระเจ้าข้าจะไปที่พระองค์บัญชาไม่ว่าบก ทะเล หรือภูผา

  พระเจ้าข้าจะพูดสิ่งพระองค์บัญชา

  ข้าจะเป็นดังพระองค์บัญชา

  3. ในโลกไพศาลคงมีที่แห่งหนึ่งซึ่งข้านี้สามารถรับใช้

  ไปชั่วชีวันอันแสนสั้นที่เหลือเพื่อเยซูผู้ถูกตรึงตาย

  ข้าวางใจในการทรงอารักขารู้ว่าพระองค์ทรงรักข้า

  ข้าจะทำตามน้ำพระทัยอย่างจริงจัง ข้าจะเป็นดังพระองค์บัญชา

  [Chorus]

  พระเจ้าข้าจะไปที่พระองค์บัญชาไม่ว่าบก ทะเล หรือภูผา

  พระเจ้าข้าจะพูดสิ่งพระองค์บัญชา

  ข้าจะเป็นดังพระองค์บัญชา

  เนื้อร้อง : แมรี บราวน์, 1856–1918

  ทำนอง : แคร์รี อี. โรนส์เฟลล์, 1861–1930

  ๑ นีไฟ 3:7

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 4:2