สอนฉันเดินในแสง
  Footnotes

  131

  สอนฉันเดินในแสง

  สวดอ้อนวอน

  1. สอนฉันเดินในแสงความรักของพระองค์

  สอนฉันคงสวดถึงพระบิดาสวรรค์

  สอนฉันให้รู้สิ่งถูกต้องสารพัน

  สอนฉันสอนฉันเพื่อให้เดินในเเสง

  2. มาเถิดเด็กน้อยเราจะร่วมเรียนด้วยกัน

  ถืงพระบัญญัติเพื่อเราจะได้หวนหา

  บ้านสู่ที่ประทับอยู่เบื้องนัยนา

  ทุกคราทุกคราเพื่อให้เดินในเเสง

  3. พระบิดาสวรรด์วันนี้เราร่วมใจ

  ขอบพระทัยสำหรับการชี้นำวิถี

  เราซาบซึ้งจึงสรรเสริญด้วยเพลงเปรมปรีดิ์!

  ยินดียินดีเราจะเดินในเเสง

  เนื้อร้องเเละทำนอง : คลารา ดับเบิลยู. เเมคเเมสเตอร์, เกิด 1904 © 1958 ศยส.

  อิสยาห์ 2:5

  เอเฟซัส 5:8