ดั่งพี่น้องในไซอัน (หญิง)
  Footnotes

  156

  ดั่งพี่น้องในไซอัน

  หญิง

  ตั้งใจ

  1. ดั่งพี่น้องในไซอันเราจะร่วมกันทำงาน

  จะหาพรที่บันดาลจากการร่วมรับใช้

  เราจะสร้างอาณาจักรด้วยจิตพากเพียรต่อไป

  จะปลอบคนเหนื่อยใจและให้แรงคนอ่อนแอ

  2. หน้าที่ของเทพทั้งหลายถูกมอบหมายแก่สตรี

  เราขออ้างดั่งน้องพี่สิ่งนี้ของประทาน

  เพื่อทำแต่ความเมตตามีจรรยาและอ่อนหวาน

  เพื่อให้พรหนุนนานให้เบิกบานฐานมนุษย์

  3. ความประสงค์เราหลายหลากภาระเรามากนักหนา

  หากเราเพียงเต็มอุรามุ่งหน้าทำไม่หวั่น

  พระวิญญาณจะเป็นครูสอนให้รู้จากสวรรค์

  จะให้ปัญญามั่นเพื่อบรรลุผลแท้จริง

  เนื้อร้อง : เอมิลี เอช. วูดแมนซี, 1836–1906

  ทำนอง : เจนิส แคพพ์ เพอร์รี, เกิด 1938© 1985 ศยส.

  กาลาเทีย 6:2, 9–10

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 11:12–14