ดังน้ำค้างจากสวรรค์กลั่นหยด
  Footnotes

  72

  ดังน้ำค้างจากสวรรค์กลั่นหยด

  จริงจัง

  1. ดังน้ำค้างจากสวรรค์กลั่นหยด

  แล้วลงรดรินไหลใบหญ้า

  ให้ชอุ่มชุ่มชื้นยืนชีวา

  ตามปรีชาญาณของพระองค์

  2. ขอพระธรรมคำสอนพรเมตตา

  ลงมาจากห้วงสรวงสวรรค์

  ให้ล้ำเลิศเกิดผลสารพัน

  เพื่อบรรลุงานแห่งความรัก

  3. ขอพระองค์ทรงยลชนกลุ่มนี้

  ขอภูมียึดมั่นสัญญา

  ขอน้ำค้างชีวันกลั่นหยดมา

  จากที่อาศัยสูงศักดิ์สิทธิ์

  4. ขอคำอ้อนวอนขึ้นถึงพระองค์

  ขอพระวิญญาณทรงอยู่ใกล้

  เพื่อประชาวันทาพระสุดใจ

  ซ้องเสียงใสสุขสันต์หรรษา

  เนื้อร้อง : พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, 1807–1857

  ทำนอง : โจเซฟ เจ. เดนส์, 1851–1920

  เฉลยธรรมบัญญัติ 32:2

  อิสยาห์ 55:10–11