เลือกให้ดี
  Footnotes

  122

  เลือกให้ดี

  แจ่มใส

  1. เลือกสิ่งดีเมื่อมีของวางอยู่ข้างหน้าท่าน

  ในสิ่งดีผู้ชี้คือพระวิญญาณ

  แสงตระการของมันจะส่องท่านนิจนิรันดร์

  เมื่อเลือกถูกพลันใจนั้นมั่นคง

  [Chorus]

  เลือกสิ่งดีเลือกสิ่งดี

  ให้ปัญญาชี้หมายทางข้างหน้า

  ในแสงนี้เลือกสิ่งดี

  พระบิดาจะอวยพรร่ำไป

  2. เลือกสิ่งดีอย่าให้ความชั่วชี้นำท่านได้

  เมื่ออยู่ในความทุกข์และยามลำบาก

  มีสิ่งถูกและสิ่งผิดอยู่ในทุกคำถาม

  จะปลอดภัยยามพึ่งการดลใจ

  [Chorus]

  เลือกสิ่งดีเลือกสิ่งดี

  ให้ปัญญาชี้หมายทางข้างหน้า

  ในแสงนี้เลือกสิ่งดี

  พระบิดาจะอวยพรร่ำไป

  3. เลือกสิ่งดีมีสันติในการทำชอบธรรม

  เลือกสิ่งดีชีวีมีความปลอดภัย

  เลือกสิ่งดีในการงานที่ท่านกระทำอยู่

  เป้าหมายสู่สวรรค์พระเป็นเจ้า

  [Chorus]

  เลือกสิ่งดีเลือกสิ่งดี

  ให้ปัญญาชี้หมายทางข้างหน้า

  ในแสงนี้เลือกสิ่งดี

  พระบิดาจะอวยพรร่ำไป

  เนื้อร้อง : โจเซฟ แอล. ทาวน์เซนด์, 1849–1942

  ทำนอง : เฮ็นรี เอ. ทัคเคทท์, 1852–1918

  โมโรไน 7:16–17

  ๒ นีไฟ 2:27–28