บ้านเป็นสวรรค์บนโลกได้
  Footnotes

  146

  บ้านเป็นสวรรค์บนโลกได้

  แจ่มใส

  1. บ้านเป็นสวรรค์บนโลกได้เมื่อใจเปี่ยมเสน่หา

  เมื่อเรานำสุขศรีปรีดาผองพรมาจากสวรรค์

  ความใจบุญการุญเนืองนอง

  ความคุ้มครองไร้ผองภัยมั่น

  ทำบ้านเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์

  ที่เราฝันใฝ่เนา

  2. เมื่อสังสรรค์ครอบครัวทั่วหน้าเราจะพารักวิไล

  เมื่อรับใช้ด้วยใจสดใสเราโตในสัจจะพลัน

  เมื่อพ่อแม่สวดและนำหน้า

  ลูกวันทาว่าง่ายทั่วกัน

  เอื้อมคว้าหาบ้านเราในสวรรค์

  ที่เราฝันใฝ่เนา

  3. เมื่อสวดวอนในบ้านประจำเราสำนึกรักภูมี

  เมื่อศรัทธาค้นคว้าคัมภีร์เราเลี้ยงจิตมีชีวัน

  เมื่อร้องเพลงสวดเราจะว่า

  “บิดาช่วยพาพบทางนั้น

  ซึ่งนำเรากลับบ้านในสวรรค์

  ที่เราฝันใฝ่เนา”

  เนื้อร้อง : แคโรลีน แฮมิลตัน คลอพเฟอร์, เกิด 1936 © 1985 ศยส.

  ทำนอง : ดับเบิลยู. เฮอร์เบิร์ท คลอพเฟอร์, เกิด 1936 © 1985 ศยส.

  เอเฟซัส 6:1–4

  โมไซยาห์ 4:13–15