มาฟังคำของศาสดา
  Footnotes

  7

  มาฟังคำของศาสดา

  ปีติยินดี

  1. มาฟังคำของศาสดา

  สดับวาทะของพระเจ้า

  ดีใจในทางแห่งสัจจาเนา

  และเร่าร้องซ้องหรรษา

  เราพบทางเหล่าศาสดาผ่าน

  ผู้อยู่ในกาลนานมา

  บัดนี้เรารู้ว่าพระบิดา

  ส่งศาสดามาอีก

  2. ความมิดมืดมนอนธการแผ่

  ไพศาลทั่วท้องเวหา

  มอดม้วยด้วยพระอยู่หัวชีวา

  แล้วพระเจ้ามาเยี่ยมยล

  โดยอุบายร้ายของมารกาลเก่า

  โลกเราหลงทางสับสน

  แต่ที่สุดบุตรผองสิทธิชน

  ค้นพบทางตรงและแคบ

  3. พวกเขาไม่พึ่งพลังใครหรือ

  วางใจมนุษย์สักนิด

  แน่แท้หากใครขอพรพระคริสต์

  จะสิ้นสิทธิ์พรนานา

  พระผู้ช่วยตรัสกับคนมากเหลือ

  “จงเชื่อฟังคำเราหนา

  เครื่องหมายจะติดตามศรัทธากล้า

  จวบเวลายุคสุดท้าย”

  4. ฟังคำแห่งแสงและสัจจาไหล

  มาจากแดนแสนสะอาด

  จงรักษากฎจนสุดสามารถ

  จวบไม่คลาดความรอดนั้น

  จวบท่านยินเสียงศักดิ์สิทธ์รับรอง

  การครองชั่วนิจนิรันดร์

  ดุจคนจะรับความรอดสวรรค์

  มีสุขสันต์ในการเลือก

  เนื้อร้อง : โจเซฟ เอส. เมอร์ดอค, 1822–1899

  ข้อที่สี่ประพันธ์โดย บรู๊ซ อาร์. แมคคองคี, 1915–1985. © 1985 ศยส.

  ทำนอง : โจเซฟ เจ. เดนส์, 1851–1920

  โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:14–17

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 21:4–7