มาเถิดผู้รักพระเจ้า
  Footnotes

  15

  มาเถิดผู้รักพระเจ้า

  ปีติยินดี

  1. มาเถิดผู้รักพระเจ้า

  จงป่าวความสุขแผ่ไป

  ร่วมร้องในเพลงบรรเลงประสาน

  สราญบูชาพระองค์

  2. ผู้ไม่รู้พระเป็นเจ้า

  อย่ากล่าวขับขานเพลงใด

  แต่ผู้รับใช้ราชาสวรรค์

  จะป่าวสุขสันต์ต่างแดน

  3. พระเป็นเจ้าครองเบื้องบน

  จวบจนทุกสิ่งในหล้า

  ผู้มาเหนือฟ้าพายุคำราม

  และห้ามคลื่นทะเลวน

  4. พระเป็นเจ้าทรงฤทธา

  เป็นพระบิดาของเรา

  พระเจ้าจะส่งอำนาจสวรรค์

  เพื่อมั่นนำเราเบื้องบน

  เนื้อร้อง : ไอแซค วัตต์ส, 1674–1748

  ทำนอง : แอรัน วิลเลียมส์, 1731–1776

  อิสยาห์ 12:5

  โรม 8:28