รักที่บ้าน
  Footnotes

  144

  รักที่บ้าน

  ศรัทธากล้า

  1. มีความสวยงามอยู่ทั่วไป

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  มีความสุขในทุกสำเนียง

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  อุดมสมบูรณ์ด้วยสันติ

  มียิ้มหวานอยู่ทุกทุกที

  เวลาผ่านไปอย่างพลันพลี

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  รักที่บ้านรักที่บ้าน

  เวลาผ่านไปอย่างพลันพลี

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  2. แม้กระท่อมยังมีความสุข

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  เกลียดและอิจฉาไม่ราวี

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  กุหลาบบานแทบเท้าของเรา

  โลกนี้เป็นสวนชื่นไม่เบา

  ให้ชีวิตมีความสุขเนา

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  รักที่บ้านรักที่บ้าน

  ให้ชีวิตมีความสุขเนา

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  3. สวรรค์แย้มยิ้มอยู่เบื้องบน

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  โลกท่วมล้นไปด้วยความรัก

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  ธารไหลเป็นเพลงเพราะกมล

  ยลแสงนภาสีฝ้าหม่น

  โอ้พระทรงยิ้มอยู่เบื้องบน

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  รักที่บ้านรักที่บ้าน

  โอ้พระทรงยิ้มอยู่เบื้องบน

  เมื่อมีรักที่บ้าน

  เนื้อร้องและทำนอง : จอห์น ฮิวจ์ แมคนอตัน, 1829–1891

  โมไซยาห์ 4:14–15

  ปัญญาจารย์ 9:9