เพราะความโสภาของแผ่นดิน
  Footnotes

  24

  เพราะความโสภาของแผ่นดิน

  ปีติยินดี

  1. เพราะความโสภาของแผ่นดิน

  เพราะความโสภิณของนภา

  เพราะความรักตั้งแต่เกิดมา

  ดื่นดาษตาเรียงรายอนันต์

  [Chorus]

  พระเจ้าเราขอบคุณทุกวัน

  จึงสรรเสริญด้วยเพลงสวดนี้

  2. เพราะความโสภาของเวลา

  ของผองทิวาและราตรี

  เขาหุบผาพฤกษามาลี

  สุรีย์จันทราดาราฉัน

  [Chorus]

  พระเจ้าเราขอบคุณทุกวัน

  จึงสรรเสริญด้วยเพลงสวดนี้

  3. เพราะดวามหรรษาของรักปอง

  บุตรพี่น้องบิดรมารดา

  มิตรเบื้องบนและมิตรในหล้า

  บรรดาความคิดจิตแบ่งปัน

  [Chorus]

  พระเจ้าเราขอบคุณทุกวัน

  จึงสรรเสริญด้วยเพลงสวดนี้

  เนื้อร้อง : โฟลลิอัทท์ เอส. เพียร์พอยน์ท, 1835–1917

  ทำนอง : คอนราด คอเชอร์, 1786–1872

  เพลงสดุดี 95:1–6

  เพลงสดุดี 33:1–6