สรรเสริญพระเจ้า
  Footnotes

  30

  สรรเสริญพระเจ้า

  ชื่นบาน

  1. สรรเสริญพระเจ้าล้นเกล้าฤทธา

  ราชาแห่งการสร้างสรรค์

  สรรเสริญพระองค์ทรงเป็นความสุข

  สบายและความรอดนั้น!

  ร่วมบรรดาชน

  ระคนเสียงออร์แกนและเพลง

  บรรเลงสรรเสริญยินดีปรีดา!

  2. สรรเสริญพระเจ้า!เหนือเหล่าสรรพสิ่ง

  พระมิ่งขวัญทรงมั่นครอง

  ปกป้องค้ำจุนดุจปีกอินทรี

  ปรานีมวลสิทธิชน

  ไม่ยลหรือไร

  สิ่งใดที่ท่านต้องการยิ่ง

  ประทานในสิ่งที่ทรงบันดาล?

  3. สรรเสริญพระเจ้าผู้เฝ้าทางท่าน

  สดใสและคุ้มครองภัย

  แน่ไซร้พระคุณและพระการุณ

  จะหนุนท่านทุกกาลปอง

  ไตร่ตรองใหม่ซี่

  พระผู้มีฤทธิ์ทำใดได้

  รักใคร่ใส่ใจท่านหาใดปาน

  4. สรรเสริญพระเจ้า!ขอให้กายใจ

  ข้าสรรเสริญพระองค์ยิ่ง

  สรรพสิ่งร่วมกันกับพงศ์พันธ์

  เอบราฮัมบูชาพระองค์

  ให้คำ“เอเมน”

  เป็นคำรวมสรรเสริญอีกที

  บัดนี้เราสักการะพระองค์

  เนื้อร้อง : โจชิม นีแอนเดอร์, 1650–1680

  ทำนอง : จาก สตรอฮุน เกซังบุช

  เพลงสดุดี 150

  เพลงสดุดี 23:6