สรรเสริญพระบารมี
  Footnotes

  161

  สรรเสริญพระบารมี

  สง่างาม

  ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิรกราน

  นบพระภูมิบาลบุญดิเรก

  เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง

  เย็นศิรเพราะพระบริบาล

  ผลพระคุณ ธ รักษา

  ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ขอบันดาล

  ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ ดัง หวังวรหฤทัย

  ดุจถวายชัย ชโย

  เนื้อร้องและทำนอง : นารถ ถาวรบุตร