พระองค์ผู้ทรงเลี้ยงข้า
  Footnotes

  50

  พระองค์ผู้ทรงเลี้ยงข้า

  สงบ

  1. พระองค์ผู้ทรงเลี้ยงข้า

  จะไม่ต้องอดอยาก

  มีกินในทุ่งเขียว

  มีอ้อมพระให้พักพิง

  ทรงนำจิตวิญญาณข้า

  ในสายน้ำไหลหลาก

  พาหวนคืนยามหลงทาง

  ปลดเปลื้องยามทุกข์ใจ

  พาหวนคืนยามหลงทาง

  ปลดเปลื้องยามทุกข์ใจ

  2. แม้ข้าหลงไปในเงา

  หุบเขามรณา

  พระองค์เป็นผู้คุ้มครองข้า

  ไม่หวั่นสิ่งใด

  คทาและธารพระกร

  จะค้ำจุนชีวา

  ไม่มีภัยพาลเมื่อ

  พระผู้ปลอบโยนอยู่ใกล้

  ไม่มีภัยพาลเมื่อ

  พระผู้ปลอบโยนอยู่ใกล้

  3. ในความทุกข์ยากลำบาก

  ทรงประทานคาหาร

  ทั้งพรมากมายเหลือนับ

  จอกข้าล้นเต็มที่

  ทรงเจิมศีรษะข้าด้วย

  เครื่องหอมและน้ำมัน

  ข้าจะขอพระการุณ

  อื่นใดยิ่งกว่านี้?

  ข้าจะขอพระการุณ

  อื่นใดยิ่งกว่านี้?

  เนี้อร้อง : เจมส์ มอนโกเมอรี, 1771–1854; เค้าโครงจากเพลงสดุดี 23

  ทำนอง : ธอมัส คอสเเชท, 1845–1914

  เพลงสดุดี 23

  อิสยาห์ 26:3–4