ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า
  Footnotes

  149

  ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

  ศรัทธากล้า

  1. ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

  โปรดเกล้าส่งฉันมานี่

  ประทานให้มีบ้านในโลกนี้

  มีพ่อเเม่รักเมตตา

  [Chorus]

  พาฉันนำฉันเดินเคียงข้างฉัน

  ช่วยฉันให้พบทาง

  สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ

  เพื่อพำนักกับพระอีก

  2. ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

  เหล่าความต้องการใหญ่ยิ่ง

  ช่วยฉันเข้าใจพระคำความจริง

  ก่อนทุกสิ่งสายเกินกาล

  [Chorus]

  พาฉันนำฉันเดินเคียงข้างฉัน

  ช่วยฉันให้พบทาง

  สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ

  เพื่อพำนักกับพระอีก

  3. ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

  พระพรเฟ้าคอยรอท่า

  หากฉันเรียนทำตามพระบัญชา

  จะได้อยู่กับพระองค์

  [Chorus]

  พาฉันนำฉันเดินเคียงข้างฉัน

  ช่วยฉันให้พบทาง

  สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ

  เพื่อพำนักกับพระอีก

  เนื้อร้อง : เนโอมี ดับเบิลยู. เเรนดอลล์, เกิด 1908 © 1957 ศยส.

  ทำนอง : มิลเดรด ที. เพททิท, 1895–1977 © 1957 ศยส.

  เพลงสดุดี 82:6

  โมไซยาห์ 4:15

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 14:7