ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ
  Footnotes

  107

  ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ

  สงบ

  1. ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะก็คือฝูงแกะของพระองค์

  ความรักที่พระองค์มอบให้นั้นล้ำค่าเฉิดฉันกว่าเงินทอง

  ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะนั้นคือแกะ “อื่น” ที่หายไป

  ทั้งเขาเนาไพรพระทรงตามหาทั่วทั้งธาราอันแสนลึก

  [Chorus]

  พวกเขาท่องไปในทะเลทราย

  หิวโหยแทบตายในความหนาว

  พระเจ้าทรงรีบรุดไปช่วยเหลือ

  เพื่อพาพวกเขามารวมฝูง

  2. ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะก็คือลูกแกะของพระองค์

  บางตัวจากทุ่งหญ้าได้หลงไปหิวโหยอยู่ในความหนาวเย็น

  พระผู้เลี้ยงแกะที่ดีตามหา ตามหาลูกแกะที่หายไป

  นำมารวมฝูงใจแสนปรีดารอดได้จากค่าอสงไขย

  [Chorus]

  พวกเขาท่องไปในทะเลทราย

  หิวโหยแทบตายในความหนาว

  พระเจ้าทรงรีบรุดไปช่วยเหลือ

  เพื่อพาพวกเขามารวมฝูง

  3. ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะก็คือแกะ “เก้าสิบเก้าตัว”

  พระองค์ทรงรักแกะซึ่งสัญจรเศร้าโศกร่อนสู่ทะเลทราย

  จงฟัง! พระร้องเรียกสุดจิตใจวอนด้วยรักใคร่ในวันนี้

  “ท่านจะมิตามหาแกะสูญหายหลงกรายจากคอกของเราหรือ?”

  [Chorus]

  พวกเขาท่องไปในทะเลทราย

  หิวโหยแทบตายในความหนาว

  พระเจ้าทรงรีบรุดไปช่วยเหลือ

  เพื่อพาพวกเขามารวมฝูง

  4. ท้องทุ่งหญ้าเขียวชวนชื่นสำราญอีกทั้งลำธารเย็นระรื่น

  เราจะตอบพระองค์ด้วยยินดีว่า “พระเจ้าเรานี้จะทำ!

  ให้เราเป็นผู้เลี้ยงแกะแท้จริงประทานรักลึกยิ่งแก่เรา

  โปรดส่งเราไปในทะเลทรายตามหา แกะหายพเนจร”

  [Chorus]

  พวกเขาท่องไปในทะเลทราย

  หิวโหยแทบตายในความหนาว

  พวกเราจงรีบรุดไปช่วยเหลือ

  เพื่อพาพวกเขามารวมฝูง

  เนื้อร้อง : แมรี บี. วินเกท, เกิด 1899

  ทำนอง : วิลเลียม เจ. เคิร์คแพทริค, 1838–1921

  ลูกา 15:4–7

  เปโตร ฉบับที่หน่ึง 5:2–4