รีบรุดสิทธิชน
  Footnotes

  32

  รีบรุดสิทธิชน

  ตั้งใจ

  1. รีบสิทธิชนด้วยศรัทธาในพระคริสต์

  ด้วยดวงจิตสว่างพร่างพรายฉายความหวัง

  ด้วยรักพระเจ้าและรักของชาวประชา

  [Chorus]

  อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  2. รีบสิทธิชนชื่นชมในคำพระคริสต์

  รื่นเริงฤทธายอมรับพระนามพระองค์

  มาหาพระเจ้าค้นหาแสงส่องนิรันดร์

  [Chorus]

  อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  3. รีบรุดต่อไปอดทนในทางพระคริสต์

  ป่าวทั่วทิศชั่วชีวิตถึงรักพระองค์

  พระเจ้าตรัสว่า “เจ้ามีชีวิตนิรันดร์”

  [Chorus]

  อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  เนื้อร้อง : มาร์วิน เค. การ์ดเนอร์, เกิด 1952, ตาม 2 นีไฟ 31:20 © 1985 ศยส.

  ทำนอง : แวนจา วาย. วอทคันส์, เกิด 1938 © 1985 ศยส.

  ๒ นีไฟ 31:20

  ฮีลามัน 3:28–30