พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์
  Footnotes

  58

  พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์

  ชื่นบาน

  1. ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์

  พระผู้ช่วยคนรอดพระบุตรา

  พระเจ้าพระผู้นำและราชา

  ทรงชนะความตายความปวดร้าว

  2. ศิลาศรัทธาฉันทรงชีวัง

  องค์ความหวังแห่งประชาในหล้า

  องค์ประทีปสู่ทางที่ดีกว่า

  องค์แสงจ้าส่องหลังม่านความตาย

  3. โปรดประทานพระวิญญาณแก่ฉัน

  ทั้งสันติที่มาจากพระองค์

  และศรัทธาให้เดินทางแคบตรง

  ที่นำส่งฉันสู่นิรันดร

  เนื้อร้อง : กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, เกิด 1910 © 1985 ศยส.

  ทำนอง : จี. โฮเมอร์ เดอร์แฮม, 1911–1985 © 1985 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 76:22–24, 41–42

  โยบ 19:25