สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพร
  Footnotes

  119

  สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพร

  สง่างาม

  สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพร

  ประชากรโลกจงร่วมวันทา

  สรรเสริญพระองค์เถิดชาวเทวา

  พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ

  เนื้อร้อง : ธอมัส เคน, 1637–1711

  ทำนอง : หลุยส์ บูร์ชวา, ประมาณ 1510–1561

  เพลงสดุดี 148:1–2, 10–14

  เอเฟซัส 1:3