ในยามเที่ยงคืนสุกใสนั้นนา
  Footnotes

  99

  ในยามเที่ยงคืนสุกใสนั้นนา

  แจ่มใส

  1. ในยามเที่ยงคืนสุกใสนั้นนา

  เริงร่าเสียงเพลงโบราณ

  เสียงเทพประสานเสียงพิณสุวรรณ

  สนั่นในโลกเรานี้

  “สุขสันต์ยินดีมีแก่ประชา

  จากฟ้ากษัตริย์ภูมี”

  ชาวโลกต่างนิ่งเงียบตั้งฤดี

  เพื่อฟังเทพไท้ร้องเพลง

  2. ท่านน้อมกายโบยบินจากฟากฟ้า

  มาพร้อมสันติสวรรค์

  แผ่คลุมชาวโลกผู้ยากไร้ครัน

  เหนือผู้โศกศัลย์นานา

  ท่านโบยบินเหนือผืนดินต้อยต่ำ

  และระกำเศร้าโศกา

  เหนือเสียงเซ็งแซ่ของพสุธา

  บรรดาเทพไท้ร้องเพลง

  3. ปีเดือนผ่านไปรวดเร็วที่ศา

  สดาทำนายแต่เพรง

  สมัยเวียนไปยุคใหม่จะมา

  คือยุคที่ทำนายไว้

  เมื่อราชาเจ้าชายสันติจะ

  ครองโลกและสวรรค์ใหม

  ทั่วโลกร้องเพลงบทนี้ตอบไป

  เพลงที่เทพใช้ร้องเพลง

  เนื้อร้อง : เอ็ดมันด์ เอช. เซียร์ส, 1810–1876

  ทำนอง : ริชาร์ด เอส. วิลลิส, 1819–1900

  ลูกา 2:8–17

  แอลมา 5:50