เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน
  Footnotes

  56

  เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน

  สวดอ้อนวอน

  1. เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน เพิ่มบากบั่นในทรวง

  เพิ่มอดทนต่อทุกข์ภัย เพิ่มเสียใจในบาป

  เพิ่มศรัทธาพระผู้ไถ่ เพิ่มรู้ในอาทร

  เพิ่มเบิกบานในรับใช้ เพิ่มมุ่งหมายยามวอน

  2. เพิ่มกตัญญูให้ฉัน เพิ่มเชื่อมั่นพระเจ้า

  เพิ่มภูมิใจพระสิริ เพิ่มหวังที่พระคำ

  เพิ่มน้ำตาพระโศกเศร้า เพิ่มปวดร้าวทรงพลี

  เพิ่มถ่อมใจในทดลอง เพิ่มซ้องเพื่อบรรเทา

  3. เพิ่มบริสุทธิ์ให้ฉัน เพิ่มแข็งขันมีชัย

  เพิ่มเสรีจากอบาย เพิ่มแรงหมายคืนเรือน

  เพิ่มค่าสมอาณาจักร เพิ่มฉันจักถูกใช้

  เพิ่มศักดิ์สิทธิ์และพรเด่น เพิ่มเช่นพระผู้ไถ่

  เนื้อร้องและทำนอง : ฟีลิป พอล บลิสส์, 1838–1876

  ๓ นีไฟ 12:48

  ๓ นีไฟ 27:27