นำฉันทีสู่ชีวีนิรันดร์
  Footnotes

  26

  นำฉันทีสู่ชีวีนิรันดร์

  สง่างาม

  1. นำฉันทีสู่ชีวีนิรันดร์

  โดยการเรียกของกิตติคุณ

  หนุนใจข้าโดยให้พระสัญญา

  โปรดเมตตามอบพลังใจ

  2. ขอมอบดวงใจแด่พระบิดา

  งานของข้าขอมอบพระองค์

  โปรดนำข้ายามหาคราเหนื่อยอ่อน

  โปรดให้พรแสงแห่งความรัก

  3. เมื่อข้าถ่อมใจวอนโปรดจงฟัง

  ให้กำลังข้าดังทิวา

  ให้ศรัทธาความรู้ล้ำค่าเลิศ

  โอโปรดเถิดให้พรยามวอน

  เนื้อร้อง : จอห์น เอ. วิดท์โซ, 1872–1952 © 1948 ศยส.

  ทำนอง : อเล็กแซนเดอร์ ชไรเนอร์, เกิด 1901 © 1948 ศยส.

  เพลงสดุดี 143:10

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 42:61