ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรอง
  Footnotes

  111

  ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรอง

  บางเบา

  1. ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรองอย่าต้องให้ผ่านลับลา

  ทำงานเมื่อตะวันเจิดจ้าทำเพราะราตรีเคลื่อนชิด

  เราไม่อาจสั่งแสงตะวันให้ฉายฉันนานเนิ่นนิจ

  เราไม่อาจขอความมืดมิดให้สถิตอยู่คู่กาล

  2. เวลารุดเร็วราวสายฟ้าเราไม่อาจคว้าคืนได้

  มันมาเยือนแล้วเลื่อนเลยไปครรไลในทางข้างหน้า

  ถ้าเราไม่ใส่ใจจะพลาดโอกาสจะจางห่างตา

  เพราะชีวันผันรวดเร็วนาราวว่าเป็นเพียงวันเดียว

  3. ดุจกาลเปลี่ยนเวียนของเหมันต์หลังคิมหันต์อันงามล้น

  ความปรีดาเราก็ร่วงพ้นพาตนคล้อยลอยไกลตา

  ควรหรือที่เราไม่บากบั่นทุกวันไม่พัฒนา

  เพื่อให้ชีวีมีคุณค่าและคลาไคลจากสิ่งผิด?

  4. ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรองท่านผองมั่นคงเมื่อทำ

  เพราะความฉับพลันนั้นจะนำพรเลิศล้ำและปลอดภัย

  จงสุขุมในการทำงาน จงมั่นสัตย์ซื่อในใจ

  แล้วพระเจ้าจะอวยพรชัยรักใคร่และช่วยเหลือท่าน

  เนื้อร้องและทำนอง : รอเบิร์ท บี. แบร์ด, 1855–1916

  แอลมา 34:32–33

  เพลงสดุดี 119:60