เทพองค์หนึ่งจากสวรรค์
  Footnotes

  8

  เทพองค์หนึ่งจากสวรรค์

  คิดคำนึง , ด้วยวิญญาณ

  1. เทพองค์หนึ่งจากสวรรค์

  ลอยหลั่นลงจากนภา

  ทำลายความเงียบนานมา

  เอ่ยวาจาล้ำค่านี้:

  ดูเถิด! มีบันทึกแสนศักดิ์สิทธิ์

  ซ่อนมิดชิดในเขาคาโมรา

  ดูเถิด! มีบันทึกแสนศักดิ์สิทธิ์

  ซ่อนมิดชิดในเขาคาโมรา

  2. ผนึกโดยโมโรไน

  ซ่อนไว้หลายชั่วคนเรา

  รอคอยบัญชาพระเจ้า

  ให้กล่าวจากดินอีกครั้ง

  จะจากที่ฝังสู่แสงอีกครา

  พาการครองของพระคริสต์สู่โลก

  จะจากที่ฝังสู่แสงอีกครา

  พาการครองของพระคริสต์สู่โลก

  3. บันทึกเล่าเรื่องลูกหลาน

  ของท่านโจเซฟกาลก่อน

  บอกถึงชนชาติม้วยมรณ์

  เมื่อก่อนพักพิงเดียวดาย

  บันทึกจะคลี่คลายให้ชนชม

  ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ

  บันทึกจะคลี่คลายให้ชนชม

  ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ

  4. บัดนี้ถึงเวลาที่

  รอคอยมานานหลายปี

  โลกจงเชื่อฟังให้ดี

  ความมืดหนีไปไกลเถิด

  จงเปิดบันทึกออกกว้างแสดง

  สิริและแสงของมันแก่โลก

  จงเปิดบันทึกออกกว้างแสดง

  สิริและแสงของมันแก่โลก

  5. ดูเถิด! อิสเรลเปรมปรีดิ์

  บัดนี้คือถิ่นพารา

  ต่างใช้ทรัพย์สินเงินตรา

  สร้างเยรูซาเล็มนั้น

  และไซอันจะลุกขึ้นสาดส่อง

  ให้โลกนองด้วยสัจจะสวรรค์

  และไซอันจะลุกขึ้นสาดส่อง

  ให้โลกนองด้วยสัจจะสวรรค์

  เนื้อร้อง : พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, 1807–1857

  ทำนอง : จอห์น อี. ทัลลิดจ์, 1806–1873

  โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:30–34

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 128:20