เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา
  Footnotes

  10

  เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา

  แจ่มใส

  1. เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา

  เพื่อพาเราอยู่ในยุคสุดท้าย

  ขอบพระทัยกิตติคุณประทานให้

  เพื่อส่องใจสว่างพร่างสดศรี

  ขอบพระทัยพรทั้งหลายประทานมา

  ด้วยเมตตาจากพระหัตถ์ปรานี

  เรารับใช้ด้วยใจซาบซึ้งยินดี

  รักที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติ

  2. เมื่อเมฆมืดแห่งความทุกข์รุกประจัญ

  ข่มขวัญสันติให้ลี้ลับตา

  ยังมีหวังสดใสรออยู่เบื้องหน้า

  เราทราบว่าความรอดมาใกล้วัน

  เราไม่สงสัยพระคุณและพระเจ้า

  เราพิสูจน์พระองค์ในกาลผ่าน

  คนชั่วที่ขัดขวางต่อต้านไซอัน

  จะถูกฟาดฟันลงสิ้นแน่นอน

  3. เราจะสรรเสริญพระคุณพระเมตตา

  จะวันทาพระเจ้าทั้งวันคืน

  จะเบิกบานในกิตติคุณเริงรื่น

  และชมชื่นรับแสงแห่งชีวัน

  แล้วผู้ซื่อสัตย์ผู้ศรัทธาจะไป

  เข้าสู่ในความดีพร้อมนิรันดร์

  แต่ผู้ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐนั้น

  สุขสันต์เขาจะไม่มีวันรู้

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ฟาวเลอร์, 1830–1865

  ทำนอง : แคโรลีน เชริแคน นอร์ตัน, 1808–ประมาณ 1860

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 21:1–5

  โมไซยาห์ 2:41