ฉายแสงตะวัน
  Footnotes

  114

  ฉายแสงตะวัน

  ชื่นบาน

  1. ตราบใดที่ในโลกเรามีความเศร้าทุกข์ทน

  คนขัดสนคนเสียใจคนหทัยเหว่ว้า

  ท่านสามารถช่วยเหลือจุนเจือปลอบโยนมากมาย

  หากท่านฉายแสงตะวันทุกสถานที่ไป

  [Chorus]

  ฉายแสงตะวันตลอดทางของท่าน

  ฉายแสงสุขสันต์ทุกวันที่ผ่านไป

  ฉายแสงตะวันตลอดทางของท่าน

  ฉายแสงสุขสันต์ทุกวันที่ผ่านไป

  2. สิ่งเล็กน้อยที่เราทำช่วยบำบัดขัดสน

  เพราะคนต้องการ ขัดสนทุกข์ตรมและเปล่าเปลี่ยว

  โอ้ท่านอาจช่วยปัดเป่าเศร้าโศกศัลย์รันทด

  ด้วยบทเพลงและกล้าหาญความสงสารความรัก

  [Chorus]

  ฉายแสงตะวันตลอดทางของท่าน

  ฉายแสงสุขสันต์ทุกวันที่ผ่านไป

  ฉายแสงตะวันตลอดทางของท่าน

  ฉายแสงสุขสันต์ทุกวันที่ผ่านไป

  3. ในวันมืดมนหม่นหมองจงร้องเพลงเพลิดเพลิน

  จงเผชิญโลกหม่นไหม้ด้วยใจกล้าหาญห้าว

  ก้าวต่อไปด้วยศรัทธาผ่านชีวาโชคร้าย

  ฉายยิ้มและแสงตะวันส่องชีวันลำเค็ญ

  [Chorus]

  ฉายแสงตะวันตลอดทางของท่าน

  ฉายแสงสุขสันต์ทุกวันที่ผ่านไป

  ฉายแสงตะวันตลอดทางของท่าน

  ฉายแสงสุขสันต์ทุกวันที่ผ่านไป

  เนื้อร้อง : แลนทา วิลสัน สมิธ

  ทำนอง : เอ็ดวิน โอ. เอ็กซ์เซลล์, 1851–1921

  เพลงสดุดี 100:2

  ยากอบ 1:27