เราสวดให้ท่านเสมอ
  Footnotes

  12

  เราสวดให้ท่านเสมอ

  ศรัทธากล้า

  1. เราสวดให้ท่านเสมอศาสดาที่รัก

  ว่าพระเจ้าจักอวยพรสุขศรีปรีดา

  แม้อายุลุล่วงเข้าในวัยชรา

  ขอแสงจ้าภายในคงส่องเช่นวันนี้

  ขอแสงจ้าภายในคงส่องเช่นวันนี้

  2. เราสวดให้ท่านเสมอด้วยสุดดวงใจ

  ว่าขอให้มีกำลังในการทำงาน

  เพื่อนำและแนะแนวเราทุกวันผันผ่าน

  เพื่อฉายฉานแสงศักดิ์สิทธิ์ห้อมล้อมทางเรา

  เพื่อฉายฉานแสงศักดิ์สิทธิ์ห้อมล้อมทางเรา

  3. เราสวดให้ท่านเสมอด้วยรักแรงกล้า

  และคราคำสวดลูกหลานยินถึงสวรรค์

  ท่านจะสุขแท้และพระเจ้าจะประทาน

  สิ่งต้องการสิ่งเลิศล้ำตราบมีชีวา

  สิ่งต้องการสิ่งเลิศล้ำตราบมีชีวา

  เนื้อร้องและทำนอง : อีแวน สตีเฟนส์, 1854–1930

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 107:22