ก่อนเราลาขอพระอวยพร
  Footnotes

  70

  ก่อนเราลาขอพระอวยพร

  สวดอ้อนวอน

  1. ก่อนเราลาขอพระอวยพร

  ให้เหล่าคำสอนในวันนี้

  ฝังลึกที่ในทุกดวงใจ

  เพื่อให้มั่นกับเรานานปี

  2. ในความไร้เดียงสาวัยเยาว์

  เราจะรักษากฎครบครัน

  นำเรานั้นในทางสัจจา

  ให้พลังทำตามพระทัย

  3. บิดาการุณและเมตตา

  เวลาเราตรากตรำทำดี

  ขอเรามีสุขสันต์เบิกบาน

  ในการงานรับใช้พระองค์

  4. โปรดอภัยบาปเราทั้งปวง

  ให้พ้นการล่อลวงมากมี

  ช่วงเรานี้ให้มีชีวิต

  สุดศักดิ์สิทธิ์อยู่ชิดพระองค์

  เนื้อร้อง : จอร์จ แมนวอริง, 1854–1889

  ทำนอง : เบนจามิน มิลโกรฟ, 1731–1810

  เพลงสดุดี 119:33–35