พระเจ้าเป็นความรัก
  Footnotes

  36

  พระเจ้าเป็นความรัก

  อ่อนโยน

  1. พสุธามาลีนานา

  นภาฝนพรำลำแสงฉาน

  ฟากฟ้ากว้างไกลใหญ่ไพศาล

  ทะเลตระการพราวแพรวพราย

  สิ่งรอบกายสิ่งในเวหา

  บอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก

  2. เสียงกลางหว่างหุบเขาภูผา

  ในพนาริมลำวารี

  เสียงลมโชยและเสียงปักษี

  ส่งวจีเป็นเสียงเสนาะ

  เพลงเพราะในหล้าและเวหา

  บอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก

  3. ความหวังที่ตั้งต้นแสนหวาน

  จากธารน้ำพุแห่งอุรา

  ความสุขทุกอย่างที่จักมา

  สู่บรรดาถิ่นฐานบ้านเรา

  เหล่าเสียงกระซิบจากเวหา

  บอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก

  เนื้อร้อง : โธมัส อาร์. เทย์เลอร์, 1807–1835, ดัดแปลงรวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835

  ทํานอง : โธมัส ซี. กริกก์ส, 1845–1903

  ยอห์น ฉบับที่หน่ึง 4:7–8

  โมเสส 6:63