มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน
  Footnotes

  130

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  กระฉับกระเฉง

  1. โลกนี้ต้องการผู้ที่เต็มใจรักใคร่ใส่ใจทำงาน

  มาช่วยงานดีให้ก้าวหน้าไป มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  [Chorus]

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดินเชิญร่วมกัน

  ทำภาระท่านนั้นด้วยดวงใจเบิกบาน

  จงร่วมกายใจอย่าหลีกเลี่ยงไป

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  2. ศาสนาจักรต้องการผู้ช่วยพร้อมด้วยจิตและกายา

  เพราะว่างานท่านอยู่นี่ทำไปมาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  [Chorus]

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดินเชิญร่วมกัน

  ทำภาระท่านนั้นด้วยดวงใจเบิกบาน

  จงร่วมกายใจอย่าหลีกเลี่ยงไป

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  3. ฉะนั้นอย่านิ่งอยู่เฉยมองดูการสู้รบบาปมีจริง

  มันอาจนานยิ่งแต่ต้องรุดไปมาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  [Chorus]

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดินเชิญร่วมกัน

  ทำภาระท่านนั้นด้วยดวงใจเบิกบาน

  จงร่วมกายใจอย่าหลีกเลี่ยงไป

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  4. ฉะนั้นเฝ้าวอนต่อสู้บากบั่นจิตมั่นขยันขันแข็ง

  ร่วมแรงดันงานให้ก้าวหน้าไปมาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  [Chorus]

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดินเชิญร่วมกัน

  ทำภาระท่านนั้นด้วยดวงใจเบิกบาน

  จงร่วมกายใจอย่าหลีกเลี่ยงไป

  มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน

  เนื้อร้องและทำนอง : วิลล์ แอล. ธอมพ์สัน, 1847–1909

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 58:26–28

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 107:99