พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน
  Footnotes

  38

  พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน

  สวดอ้อนวอน

  1. พระเยซูโปรดช่วยนําฉัน

  ในทะเลบ้าแห่งชีวัน

  คลื่นใหญ่ใหญ่ซัดมาข้างหน้า

  ซ่อนหินไว้และภัยนานา

  เข็มทิศแผนที่พระประทาน

  พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน

  2. พระบังคับทะเลนิ่งได้

  เหมือนมารดาปลอบบุตรร้องไห้

  เมื่อพระตรัสสั่งคลื่น“จงหยุด”

  คลื่นร้ายต่างเชื่อฟังและหยุด

  เจ้าทะเลผู้อัศจรรย์

  พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน

  3. เมื่อที่สุดฉันจวนถึงฝั่ง

  และได้ยินเสียงคลื่นแตกดัง

  ระหว่างฉันกับที่พึ่งพา

  เมื่อฉันซบที่พระอุรา

  ขอได้ยินพระองค์ตรัสเบา

  “อย่าหวั่นกลัวเราจะนำเจ้า”

  เนื้อร้อง : เอ็ดวาร์ด ฮอพเพอร์, 1818–1888

  ทํานอง : จอห์น เอ็ดการ์ กูลด์, 1822–1875

  มาระโก 4:39–41

  เพลงสดุดี 48:14