รักษาพระบัญญัติ
  Footnotes

  154

  รักษาพระบัญญัติ

  อ่อนโยน

  รักษาพระบัญญัติ รักษาพระบัญญัติ!

  ในนี้มีความปลอดภัยในนี้มีสันติ

  พระองค์จะส่งพร

  พระองค์จะส่งพร

  คำสอนศาสดา: รักษาพระบัญญัติ

  ในนี้มีความปลอดภัยสันติ

  เนื้อร้องและทำนอง : บาร์บารา เอ. แมคโคโนคี, เกิด 1940 © 1975 ศยส.

  โมไซยาห์ 2:22

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 59:23