บัดนี้ทิวาพ้นผ่าน
  Footnotes

  76

  บัดนี้ทิวาพ้นผ่าน

  สงบ

  1. บัดนี้ทิวาพ้นผ่านราตรีกาลเคลื่อนใกล้

  ม่านยามเย็นเห็นรำไรในนภามืดมน

  2. พระเยซู ขอผู้เหนื่อยเมื่อยล้าหนักพักผ่อน

  ขอพระองค์ประทานพรให้นอนหลับสบาย

  เนื้อร้อง : สไบน์ แบริง-โกลด์, 1834–1924

  ทำนอง : โจเซฟ บาร์นบี, 1838–1896

  สุภาษิต 3:24

  แอลมา 37:37