Moroni, Mormonov sin
    Footnotes

    Moroni, Mormonov sin

    Zadnji nefijski prerok v Mormonovi knjigi (okrog 421 po Kr.). Mormon je tik pred smrtjo sinu Moroniju izročil zgodovinski zapis, ki se imenuje Mormonove plošče (MrmB 1:1). Moroni je zbral Mormonove plošče. Mormonovi knjigi je dodal osmo in deveto poglavje (Mrm 8:1). Okrajšal in vključil je Etrovo knjigo (Etr 1:1–2) in dodal svojo knjigo, ki se imenuje Moronijeva knjiga (Mor 1). Moroni je plošče zapečatil in jih skril na hribu Kumora (Mrm 8:14; Mor 10:2). Leta 1823 je bil Moroni kot vstalo bitje poslan, da Mormonovo knjigo razodene Josephu Smithu (NaZ 27:5; JS – ŽZ 1:30–42, 45). Med letoma 1823 in 1827 je vsako leto poučeval mladega preroka (JS – ŽZ 1:54), leta 1827 pa mu je naposled predal plošče (JS – ŽZ 1:59). Ko je Joseph Smith s prevajanjem zaključil, je plošče vrnil Moroniju.

    Moronijeva knjiga

    zadnja knjiga v Mormonovi knjigi. Napisal jo je Moroni, zadnji nefijski prerok. Prva tri poglavja govorijo o končnem propadu Nefijcev in dajejo navodila glede podelitve Svetega Duha in duhovništva. Četrto in peto poglavje pojasnita pravi način blagoslavljanja zakramenta. Šesto poglavje je pregled cerkvenega dela. Sedmo in osmo poglavje sta pridigi o prvih evangelijskih načelih, vključno z Mormonovimi nauki o veri, upanju in dobrotljivosti ter o načinu presojanja med dobrim in hudim (Mor 7), in Mormonovo pojasnilo, da majhni otroci živijo v Kristusu in se jim ni treba krstiti (Mor 8). Deveto poglavje opisuje pokvarjenost nefijskega naroda. Deseto poglavje je Moronijevo zadnje sporočilo in vključuje način, kako lahko spoznamo, da Mormonova knjiga izpričuje resnico (Mor 10:3–5).