zaupanje
    Footnotes

    zaupanje

    Zanašati se na koga oziroma zaupati nečemu ali nekomu, zlasti Bogu in Jezusu Kristusu ter Božjemu Duhu.