prigovarjanje — prigovarjati
    Footnotes

    prigovarjanje — prigovarjati

    Biti močno spodbujen, da nekaj naredimo ali ne, zlasti z vplivom in močjo Svetega Duha.