Ozej
    Footnotes

    Ozej

    Starozavezni prerok, ki je v drugi polovici vladavine Jerobeáma Ⅱ prerokoval v severnem Izraelovem kraljestvu. Živel je v času propada in uničenja Izraelovega naroda, kar je bila posledica njihovega greha.

    Ozejeva knjiga

    Glavna téma knjige je ljubezen Boga do svojega ljudstva. Vse njegove graje so bile zadane v ljubezni in zaradi njegove ljubezni bo Izrael obnovljen (Oz 2:19; 14:4). Nasprotno pa Ozej kaže na Izraelovo izdajstvo in nezvestobo. Vendarle se je Bog zmožen veseliti Izraelove končne odkupitve (Oz 11:12–14:9).