Pridigar
    Footnotes

    Pridigar

    Knjiga v Stari zavezi, ki vsebuje razmišljanja o nekaterih najglobljih življenjskih težavah.

    Avtor knjige, Pridigar, veliko piše z vidika tistih, ki evangelija ne razumejo. Piše glede na občutke ljudi sveta — to je tistih »pod soncem« (Prd 1:9). Večinoma se knjiga zdi negativna in pesimistična (Prd 9:5, 10). Gospod ne želi, da bi mi tako dojemali življenje, temveč je to prej pridigarjevo opažanje tega, kako na stvari gledajo nerazsvetljeni ljudje na zemlji. Najduhovnejši del knjige je v enajstem in dvanajstem poglavju, kjer avtor sklene, da je poslušnost Božjim zapovedim edina trajna vrednota.