véliki duhovnik
    Footnotes

    véliki duhovnik

    Služba v duhovništvu. Sveti spisi o »vélikem duhovniku« govorijo v dveh pomenih, prvič, služba v Melkízedekovem duhovništvu, in drugič, predsedujoči uradnik Aronovega duhovništva pod Mojzesovo postavo.

    Prvi pomen se nanaša na Jezusa Kristusa kot velikega vélikega duhovnika. Adam in vsi patriarhi so bili prav tako véliki duhovniki. Danes trije predsedujoči véliki duhovniki predstavljajo predsedstvo Cerkve in predsedujejo vsem drugim duhovniškim bratom ter članom Cerkve. V Cerkvi danes se več vrednih moških posveti za vélike duhovnike, ko je to primerno. Véliki duhovniki so lahko poklicani, oddeljeni in posvečeni za škofe (NaZ 68:19; 107:69–71).

    Drugič, pomeni, da se je predsedujoči uradnik Aronovega duhovništva pod Mojzesovo postavo imenoval véliki duhovnik. Služba je bila dedna in se je prenašala od prvorojenca v Aronovi družini, Aron sam pa je bil prvi véliki duhovnik Aronovega reda (2 Mz 28–29; 3 Mz 8; NaZ 84:18).